DK

DK
Учителско портфолио

Translate

събота, 1 октомври 2016 г.

Зелени умения за социално земеделие

От 1.10.2016 до 30.09.2018 година Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ започна работа по нов проект към програма Еразъм+, КА2 Стратегически партньорства между училища. В него ще работят учители и ученици на възраст от 6 до 18 години (от началното училище до края на гимназията с различни професионални и технически квалификации) от Италия, Испания, Унгария, Гърция, Румъния и България.

Проектът „Зелени умения за социално земеделие" има за цел да разработи курс на образование, който да бъде насочен върху подобряването на основните умения и компетентности за социалното земеделие. Насочен е към знанието, получено при проучване на специфичен традиционен местен хранителен продукт в дълбочина и неговата употреба в Европа.
Дейностите по проекта ще бъдат свързани с -подобряване на уменията на учениците за изучаване на чужд език, в науката, математиката и развиване на дигитални умения.
Проектът е предназначен и за ученици със слаба мотивация за учене и с известни трудности при разбиране на необходимостта, че за да имаш добра реализация са необходими умения и ще помогне те да преодолеят чувството на дискомфорт в училище и да разбират по-добре причината, за която трябва учат. Разглежданите от проекта теми присъстват в учебните програми и с интердисциплинарни и мултидисциплинарни подходи ще бъде извършено преподаване и практическо учене на реални проблеми в конкретни ситуации. Сътрудничейки си с производители на земеделски продукти учениците ще подобрят знанията си за своя регион и ще научат какви компетентности са необходими за работа във фермата. Те ще се запознаят с дейностите на местните хранителни вериги в ЕС и ще осъзнаят каква е ролята на екологичните, научните и културните фактори за производството на качествени и конкурентноспособни хранителни продукти. Работата по проекта ще допринасяне за създаване и развитие на европейски мрежи, свързани с храненето защото е основана на добро взаимно познаване на различни идентичности, селскостопански традиции и местни храни.

Дейностите по проекта ще преминат през следните етапи:

1) Идентификация и познаване на местен хранителен продукт;

2) Проучване и анализ на културните , научни, екологични и икономически компоненти на избрания хранителен продукт;

3) Създаване на промоционална кампания, която ще завърши с провеждане на фестивал на храните с европейско качество "Аз ям шедьовър", която щели да насърчи производството на местни хранителни продукти на всяка страна.

Съвместно обучение, наблюденията, учене в лаборатория , индивидуални и колективни дискусии, работа в екипи ще бъдат основни методи за дейностите по проекта. Задълбоченото учене ще осигури възможност на ученика да се възползва от знанията в различните контексти на употреба.
Крайните продукти, които смятаме да получим след реализиране на дейностите са :Общ наръчник със знания на всеки хранителния продукт, придружен с извършените научни изследвания и снимки; Модел за сертифициране на компетентности за зелени умения в земеделието; Дневника на родния език на учениците и резюме на английски език; Документация на различни образователни дейности, събрани от учителите като пример за добри практики; Платформа за разпространение на информация, видео, DVD-та, рекламни материали, статии в пресата в родния език и английски език.
Проектът ще има за цел д създаде връзки между местните и европейските училища, между училищата и бизнеса в хранително-вкусовата промишленост за по-широко въздействие и така, че да продължава повече от две години на проекта е, че във взаимен интерес на заинтересованите страни. Напредъкът и ангажиментът ще бъдат внимателно наблюдавани, за да се измери въздействието на отношението към ученето и значение на ключовите умения за обучение и бъдеща работа.

Няма коментари: