неделя, 20 март 2016 г.

81 посланици на инициативата в ЗПГ "На училище без отсъствия"

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ за втора година работи по Национална програма "На училище без отсъствия", мярка „Без отсъствия“. Целта на програмата е да бъдат създадени на условия за редовно присъствие и активна работа на учениците в училище .
Една от дейностите за повишаване на мотивацията за редовно и активно присъствие в часовете е провеждането на Мотивационен лагер „Без отсъствия“. Ученици, които не отсъстват или са намалили своите отсъствия от деня на обявяване инициативата бяха включени да участват в лагера, който се проведе на 18-19 март в гр. Банско.
Така 81 ученици , основно от 9, 10 и 11 клас, обсъдиха изпълнението на план-програмата по мярката, решаваха казуси и предлагаха решения за намаляване броя на отсъствията. Работейки в екипи от 6 до 8 души те показаха умение да изпълняват различни роли в определени ситуации. Най-позната и най-близка до тях е ролята на класния ръководител. Ролята на директора бе една от предпочитаните и се свързва с наказанието и финансирането на различни дейности. Една част от учениците считат, че училището не е социална организация и че не е негово задължение да подпомага финансово нуждаещите, но то трябва да съдейства при определени ситуации. Всички участници са категорични за това, че родителите трябва да са отговорни за своите деца. Те добре разбират ролята на семейството за възпитанието на ученика. Познават функциите на социалните служби и смятат, че те трябва да бъдат активен партньор на училищното ръководство в борбата с отсъствията.
Почти всички екипи свързват думата "УЧИЛИЩЕ" с приятелите, определят го като място за знания, като място за успех и изява. Една част от тях правят асоциация на училището с провежданите часове и очакваните ваканции, а други го определят като място за работа по проекти, място за комуникация и забава.
Дискутирайки различни ситуации те стигнаха до следните изводи:
1. Трябва да се търсят причините за отсъствието на конкретния ученик.
2. С всеки ученик трябва да се работи индивидуално, защото причините за отсъствията са различни.
3. Родителите трябва да бъдат отговорни за действията на ученика и ако това не се случва да им бъдат отнемани родителските права.
4. Не трябва да се правят много компромиси когато става дума за наказание. Когато те са постоянни, резултатът е с обратен ефект.
5. Трябва да се привлича вниманието на ученика като часовете се провеждат по нов начин, те да са атрактивни и забавни.
В програмата на лагера се проведе кариоки вечер, разнообразена с тематична викторина и забавни игри. На сутринта, в зависимост от своите индивидуалните интереси, се проведоха дейности по интереси – някои спортуваха в фитнеса на хотела, други отмаряха на басейна, трети се разходиха в Банско, посетиха църквата "Света Троица" и полюбуваха се на кулата -камбанария, висока 30м архитектурен образец от миналото, съчетал функциите на църковна камбанария с градски часовник.
Отпочинали и заредени с положителни емоции, в Сандански се прибраха 81 посланика на ЗПГ – „На училище без отсъствия“.

Няма коментари: