DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 26 април 2013 г.

Днес, 26 април 2013 година 28 ученика от Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански посетиха представителството на Майкрософт в България. Те участваха открит урок в две части. По време на първата част г-жа Теодора Върбанова ,ръководител „Образователни програми“ в Майкрософт България използвайки умело лекция съчетана с беседа запозна учениците с:
- Историята на Майкрософт и ролята на софтуерните продукти на Компанията;
- Представяне на основните софтуерни вертикали на Компанията;
- Майкрософт в България;
- Представяне на най-новите продукти на компанията, до които и учениците ще имат достъп във втората половина на Открития урок;
- Майкрософт и образованието – как Майкрософт подкрепя учениците да реализират своя потенциал;
Въпросите, поставени като казус за решаване стимулираха любопитството и креативността на участниците в открития диалог от което пролича тяхното отношение към образователния процес, базиран на новите ИКТ.
Втората част бе чисто практическа. В нея под ръководството на двама обучени асистенти на Майкрософт България /Любо и Нинчето/ учениците работиха с :
- xBox 360 с Kinect
- Microsoft Surface

- Windows Phone
- Slade for Education
Часът се превърна в забавление и ще се помни дълги дни.
Проведеният открит урок е част от кариерното консултиране, свързано с професията ИТ специалист. Същите ученици са включени в проект CareerITи са ползватели на неговия продукт, като им бе предоставена възможност за безплатно дистанционно обучение по информационни технологии.
Това обучение ще се реализира чрез партньорство на Microsoft IT Academy и всички, които го преминат успешно ще получат напълно безплатно сертификат на Microsoft, удостоверяващ постигнатото ниво компетентност.
Проектът се реализира от Майкрософт и Стопанския факултет на Софийския университет в рамките на програма YouthSpark и неговата цел е да обхване най-добрите и мотивирани ученици на България, като им предостави съвременно обучение по ИТ и предприемачество.
А нашите ученици са добри и мотивирани!!!

неделя, 14 април 2013 г.

Второ международно състезание "Земята - позната и непозната"

Приключи второто състезание "Земята - позната и непозната", проведено под мотото "Късно е вече да сме песимисти". В състезателния ден бяха допуснати за представяне 12 мултимедии и 4 фотоколажа.
Започнало като регионално с участие на ученици от 4 страни - България, Македония, Словакия и Полша / последните две участваха задочно/, тази година страните бяха две - България и Македония. Броят на македонските училища и участниците от тях бе значително по-висок. Учениците от Валандово си тръгнаха със второто място в категория "Мултимедия", третото пък взеха учениците от Прилеп. Учениците от Струмица взеха първо място при есетата и второ при категория "Фотоколаж". Учениците от ЗПГ взеха две първи места - в категория "Мултимедия" и "Фотоколаж", едно второ / есе/ и 2 трети /"есе" и "фотоколаж"/.
Интересни проекти като мултимедия, в която авторите коментираха икономическата криза и как да излизнем от нея и видеоклипа, показващ рисковите фактори при употреба на упойващи вещества , лечението и рехабилитация на алкохолна и наркотична зависимост останаха на четвърто и пето място, защото представянето на проектите не бе свързано с основната тема на състезанието ЗЕМЯТА. Проектите обаче получиха бурни аплодисменти от публиката и всички приеха, че в едно състезание не може всички да заемат първите места . Важното е участието, спомените и придобитите компетентности.
Участниците ще си спомнят за еко-фенерите с техните послания, създадените приятелства и наученото по време на състезателния ден . Ще се помни силното слово на Мария, спечелила първо място в категория "есе" и насърчаващи думи на председателя на Национален ученически екопарламент, г-жа Милка Джиджова. От това състезание всеки си тръгна замислен и решен да работи за клаузата "Чиста околна среда".

Повече подробности - на сайта на състезанието тук
информация от Югозападна агенция