DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 22 март 2013 г.

Квалификационен семинар в Земеделската гимназия

На 21 март, съгласно план-програмата за квалификация и методическа работа на ЗПГ за учебната 2012/2013 се проведе квалификационен семинар на който учителите споделиха своите добри практики.
Семинарът е продължение на този от 26 ноември 2012, на който учителите бяха запознати с това как да идентифицират и описват своята добра практика и да развиват иновации.
Беше разгледана темата "Дигиталното образование" и нейното приложение при преподаването на математика.
Бяха представени и следните добри практики:
Невена Шингарова - Работа с карикатури в часовете по История и цивилизация.
изтеглете от тук
Мария Петкова - Постигане на комуникативна компетентност и интегриране на знанията по професионална подготовкa в часовете по Чужд език.
изтеглете от тук
Даниела Коюмджиева - Екипна работа съчетана с ИКТ в часовете по счетоводство. Представяне на методическа разработка на тема "Шахматна оборотна ведомост" по Счетоводство./ Урокът е публикуван в сайта на главния учител /
Мариана Панделиева - „Повишаване мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението по БЕЛ”. Прилагане на използвана методика за създаване на литературни произведения, писани на ротационен принцип от учениците./ Методиката е публикувана в сайт "Иновации в управлението"
Мария Удева - Провеждането на ден на здравословното хранене - ключ към здравословния начин на на живот - добра практика реализирана от учениците от направление "Храни и напитки" .
Повече са практиката тук
Людмила Каратанчева - Използване на елементи от методиката JUMP Math в часовете по производствена практика в аграрните науки.
Повече са практиката тук

Няма коментари: