DK

DK
Учителско портфолио

Translate

понеделник, 4 март 2013 г.

Клуб "Активно здрави"


В края на м. февруари група ученици от Земеделската гимназия, гр. Сандански учредиха клуб към Българския младежки червен кръст. Инициативата беше на Зорница Танчева / 11 клас/ , която заедно със своята съученичка Симона Алексиева увлече след себе си ученици от осми и девети клас. На своето първо събрание клубът прие и своя план за действие..

Няма коментари: