Превод

понеделник, 30 ноември 2009 г.

Приключи проект "Заедно за по-можещи специалисти"

 

Създадена през 1957 година, с  52 годишен  опит в професионалното обучение Земеделската професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев” гр. Сандански  и днес  търси нови пътища за провеждане на  едно по-качествено обучение, което да е в унисон с европейското ниво. Успешното прилагане на цялата стратегия за развиване на гимназията е съобразена  с новите условия, с нуждите на пазара на труда, със спецификата на района и е насочена   към развиване на иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии, за подобряване на качеството на професионалното образование. Не е тайна, че то в много случаи е теоретизирано, натрупаните знания по време на обучението не са достатъчни.. За да могат младите хора, придобили една или друга специалност, да започнат приложенито и  в реална работна среда  им е необходимо време за адаптация или допълнителна квалификация.
С разработване на  проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, програмна схема „Развитие на ученически и студентски практики”,   колективът на гимназията започна усилена работа за подобряване качеството на обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието още през месец август 2008 година. Партньори в така разработения ,  в последствие спечелен и вече  изпълнен проект с името „Заедно за по можещи специалисти” бяха Интерхотел Сандански АД и Туристическото дружество „Еделвайс” със своите хижи, къмпинги и хотел. В периода от м. октомври 2008 година до 20 октомври 2009 година в базите на двте организации 99 ученика от гимназията специалност „Селски туризъм:, „Цветраство” ; „Хлебар-сладкар” и „Лозаровинар”  проведоха практическо обучение в реална работна среда.
По време на осъщественото практическо обучение връзките между училището и партньорите укрепнаха. Със своята отговорност и желание за работа, учениците от четирите  професии спечелиха уважението на перасонала . Те са желани и търсени от партньорите. За това говори и факта, че днес , когато отчитаме резултатите от обучението, обсъдихме предложението от страна на ръководството на Интерхотел Сандански АД  за изграждане на  банка с данни на ученици. По този начин ще се изгради механизъм за осигуряване на гъвкава връзка между работодателя и училището и ще се осъществи по-лесно  почасова заетост на учащите се през ваканциите и в свободното за тях време.
Какво се случи по- време на обучението. Освен постигането на основнта цел  на проекта,  а именно осигуряване на  условия и възможности за ангажиране на учениците в практическа работа по техните специалности, се създаде възможност учениците да бъдат запознати със задълженията и функциите, който ги очакват при бъдещата им реализация по изучаваната от тях професия. С поставените комплексни задачи по време на професионаланото обучение, те бяха провокирани да мислят и реагират като действащи в момента специалисти. Прилагането на наученото от теорията в практиката им даде възможност да добият конкретен практически опит, да приложат някои свои конструктивни идеи и да формират мислене и желание за понататъшно усъвършенстване в професията, така че да  се доближат най-много до критериите за търсене на специалисти от страна на  туристическите фирми в района. Не без значение е и усвояването на нови и полезни умения. Така например, учениците от специалност «Цветарство» имаха  възможност да извършват подготовка на почвата за отглеждане на цветя на открито като извършваха операциите копаене, изравняване на терена, оразмеряване на лехите, правене на редове Те работиха за оформяне на лятна и зимна градина в хотелите.  Успяха да разработят няколко варианта за зимна цветна композиция като използваха ралични материали, различни съдове, места в хотела и различни форми. Поради това, че времето за изпълнение на проектните дейности обхващаше всички сезони, те успяха да отглеждат не само зимоустойчиви растения, да се съобразяват с техните специфични особености и характеристики, но и да придобият умения за изграждане на смесен бордюр от цветя в градински кът между градински алеи, усвършенстваха уменията си за отглеждане на саксийни цветя. Подобриха своите умения в аранжирането и изработването на множество цветни композиции за различните обекти в хотела в зависимост от сезона.

В своя доклад за практическото обучение Николай Стоянов споделя:  «Практическото обучение, което ни предоставя проекта, има за цел да ни накара да мислим и реагираме като бъдещи специалисти по избраната от нас професия. Мисля, че е добре да има проекти като този в училищата. За това време ние научихме много неща и осършенствахме много техники за работата с цветя, както за грижите , които се полагат за тях, така и за аранжирането с тях. Времето, в което ние упражнявахме своите умения като специалисти беше изпълнено с много труд, за дауспеем да  постигнем това, което желаем.. Ние, учениците, с всяко изминало практическо занятие, научавахме все повече и повече неща, които ще са ни от полза за нашето бъдещо реализиране  като цветари.  В хотелите – партньори изработвахме различни аранжировки по  поводи и празници, учехме се как да съчетаваме цветовете, как да подреждаме цветните елементи, кое е най – подходящото място за аранжировката.Учихме се как да подреждаме цветни градинки в различни стилове, как да почистваме цветята, за да изглеждат по – красиви и привлекателни. Но за съжаление обучението ни по този проект приключи, ние сме много благодрни на нашите ръководители за това , което ни научиха - да сме по – добри специалисти и да не се притесняваме при трудност, да се опитваме да направим нещо по – добро от направеното до момента и да се стремим към изпипването на всеки детайл.»
Със своята отговорност и желание за работа, учениците от професия   „Хлебар-сладкар” спечелиха уважението на перасонала от сладкарския цех и кухнята на Интерхотел Сандански . Не само  конкретната им  помощ в пиковите дни като събота и неделя,  но и желанието да опознаят организацията на работата в обекта, подготовката на суровините  и материалите  за производството на сладкарски изделия, изчисляването на количеството суровини, необходими за дадено изделие и  работа с тях, участие в  приготвяне на реванета, пасти, торти и баклави и други сладкарски изделия,  те станаха любимци на персонала. Учениците от тази специалност разбраха, че храненето на туристите е една основна и много важна задача за осигиряване на отилчни условия за туризъм в хотела. По време на своето практическо обучение те използваха модерното оборудване на сладкарския цех, работиха  с тестомесачни машини, миксери и специализирани  фурни за изпичане на изделята. Не само се запознаха, но и участваха активно в етапите за приготвяне на тестото, неговото формиране. Успяха да направят разлика между ръчното и машинно формиране на тестото и от там да преценят, че за да напрвиш голямо количестово сладкарски изделия от различен тип, за да имаш висока производителност ти е необходимо добро, модерно оборудване. Същото не е без значение и за термичната обработка на тестото и за съхраняване на запазване на готовата продукция, така че тя да се хареса на клиента. Комплексната работа на учениците от тази специалност влючваше изработка на пандишпанови платки за торти, украсяването им, направата на рула, еклери, различни видове дребни сладки, бял и черен хляб, питки, погачи, баници, кексове, козунаци кремове и много други изделия. А за това, че е необходим практически опит в своя доклад Гергана Малчева споделя:
« Работата беше приятна, но не беше никак лесна. Известни трудности срещнах при декориорането на тортите. Не успявах да съм точна при работа с шприца. Ръката ми не винаги беше сигурна. Така беше и с оформянето на козунаците и направата на рулата. Но с помощтта на леля Данче започнах да се справям по-добре. От цялата ми работа в сладкарския цех разбрах, че едно е да имаш знания на теория, а друго е да ги прилагаш на  практика. И за да си добър в професията е необходим повече практически опит. Приветствам инициативата на ръководството на  гимназията и на хотела за провежданне на обуения от този род и им благодаря , за това, че ми беше предоставена възможност да участвам в тази толкова интерсна форма на обучение»
Учениците от специланост  “Селски туризъм” проведоха своето обучение като преминаха през различните работни звена в хотела. Те бяха камериери, пикола, бармани и сервитьори, помощници във фитнес зала, екскурзоводи и аниматори , някои помагаха в кухнята. Научиха се как да посрещат гости, да ги регистрират и настаняват.  Всички от тях добиха опит в екскурзоводсто обслужване като участваха като екскурзоводи в различни екскурзии с групи туристи. Екскурзиите бяха свързани с посещение на обекти в Сандански, Мелник, Роженски манастир и храма на Ванга в Рупите. Участвайки в разработването на туристически пакет и представянето му пред публика пък подобри техните маркетингови умения. Запознаването им с работата на финансово- счетоводното управление на хотела, с управлението на транспорта и предлагането на трансфер от летището до хотела допринесе за пълно разкриване на функционалните възможности за организиране и управление дейностите в хотела.   За това, че всяка позиция в хотела е важна, споделя в своето есе Дияна Шаркова :
 „ Никой не знае какво ще работи в бъдеще, но благодарение на училището ние избираме по-лесно своята професия и се подготвяме за нея. В продължение на пет учебни години ние успяваме да опознаем една много привлекателна специлалност, свързана с туризма,. За това много ни помогна и практиката, по време на която разбрахме някои основни неща. Не е задължително най-ниско заеманата длъност да е най-лесната и обратното. Всяка професия е от значение и допринася за впечатленията на гостите. Когато човек е отговорен и върши с желание работата си, нещата стават и изглеждата по-лесни. За да станеш добър управител, трябва доста да си учил и да можеш да се справяш със задълженията на всеки един от шподчинените си.
Всеки  си мечтае да заема по-висока длъжност, но никой не се е родил подготвен за това. Затова трябва да се мине през всички стъпала, като се започне от най-ниското. По време на практиката ние заемахме различни длъжности в един хотел и вече можем да преценим предпочитаната от нас бъдеща професия...
Професията на аниматора е изпълнена с разнообразие и приятни емоции и това най-много ме привлича. Ако той се справи добре, ще остави трайни спомени у децата и родителите им, така че някой ден отново да се върнат  и почиват  в хотела.
Не мога да бъда сигурна с какво ще се занимавам, но имам желание да продължа в сферата на туризма, защото според мен едни от най-приятните емоции на хората са свързани с пътуванията и спомените от тях. Това ще бъде моят принос за тях – усмивките и доволните им лица и хубавите спомени от незабравимите преживявания”
Учениците от специалност „Лозаро-винар”, проведоха своето практическо обучение в лозовите масиви край с. Зорница. Обучението обхвана двата етапа, свързани с производството на благородната напитка виното. В първия етап, свързан с отглежадането на лозата до получаване на гроздето те проведоха обучение включващо  резитба, плевене връзване и прекършване на лозата, изграждане на подпорна конструкция на лозовите масиви, участваха в различните растително защитни мероприятия,  торенето и в горздобера.  За да бъде  произведен така наречения гроздов елескир  е необходимо да се извършва подготовка на съдовете. За тази подготовка се  използват различни машини и съоръжения. Затова учениците взеха участие в подготовка и почистване на винарските съдове за ферментация и тяхното . опушване. След това се научиха как да приемат и окачествяват гроздето по органолептични и физикохимични показатели.  За да бъде смиляно  гроздето, те използваха  гроздомелачки . Участваха в сулфитиране на гроздовата каша и когато бе необходимо  корегираха   захарното и съдържание. Всички участници разбраха за важността на температура  на фементация и необходимостта тя да бъде измервана почасово. Тяхното практическо обучение завърши с отделяне на виното от джибрите,  почистване на съдовете и неговото бутилиране.  В своите есета на тема „Запознах се с моята бъдеща професия” учениците от специалност Лозаро –винар споделят
Радослав Йорданов – „ Още от малък наблюдавам как дядо и баба се гражат за нашите асми. Това породи в мен любопитство и интерес към лозоро-винарството. С времето за започнах да им помагам в отглждането  на грозде  и произвеждане на вино от него в домашни условия. Това ме подтикна да продължа средното си образование в Земедеслката гимназия в профил „лозаровинар”. С особенно голямо желание се включих в проект „Заедно за по-можещи специалисти”. Така успях да участвам във всички етапи за производство на благодродната напитка. По лозарство извършихме всички нужни операции в един лозарски цикъл , от резитба до гроздобер. По винарсвто видяхме една от съвремените машини и технологии във винопроизводството. Работата ни премина успешно и колективно, а това което не знаехме ни го показаха нашите учители и настваници. Това  ще ни помогне за нашата бъдеща работа.”  
Илиан Андреев – След като постъпих в паралелката, осъзнах че това което искам да правя е да се занимавам с отглеждането на лозя. Много съм щастлив, че имах възможност да участвам в този толкова важен за мене проект. Смятам , че това обучение  ще помогне за моята бъдеща реализация.
Автономка Танева – С участието си в проекта ние научилхме много неща. Аз смятам,че съм направила добър избор като избрах тази професия. Тя е предпоставка за моята реализация в бъдещето. Тази професия ще ми помогне да се почивствам по свободна, независима.
Методи Властанов – Много съм щастлив, че имах възможност да участвам в този проект. . Надявам се и занапред учениците който изучават тази професия да имат възможноста да се научат на това което се научнх аз.
Мирослав Георгиев – Аз мисля, че успеха на проекта е оптределен от това,  че чрез него ние се научихме да обработваме лозята по съвременен начин. За това много допринесе чудесната обстановка , благоприятните условия за труд и възможността да получаваме за всичко това стипендия.
От направения анализ на обучението от страна на  гимназията и партньрите в заключение ние можем да кажем,  че  изпълнението на проекти от този род са полезни и за двете страни. Ползите за учениците са придобитите нови знания и умения. За това говори факта, че от всичко 99 ученика 85 успешно завършиха обучението и получиха сретификат за това. В докладите и есета им са  представени техните впечатленията и е показано с какво е полезно преминалото обучение.  Припомнянето  на получените знания ще  затвърди  придобития опит и ще удължи ефекта от обучението. За интереса на партньорските организации говори факта за желанието им за бъдеща работа по нови проекти и инициативи, свързани с парктическото обучение на ученици.
И въпреки турдностите, възникнали  в някои моменти при  организацията и провеждането  на обучението и липсата ни на достатъчен опит в провеждане на такива форми на обучение,   ние сме доволни от постигнатите резултати и с голям ентусиазъм започнахме работа по нов проект, в  който са включени  други ученици от гимназията. Така ще затвърдиме връзките с партньорите и  ще се доближим все повече до изискванията на Европейския Съюз, свързани с професионалното образование.
Дейността се финансира по линия Европейски социален фонд,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, посредством схема на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/3.3-01/53/17.06.2008 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики” , предоставена по проект  Заедно за по-можещи специалисти  . За съдържанието носят отговорност единствено авторите от Земеделската професионална гимназия.  Европейският социлаен фонд и МОМН  не поемат отговорност за начина,  по който предоставената информация може да бъде използвана.

Няма коментари: