DK

DK
Учителско портфолио

Translate

вторник, 27 декември 2016 г.

Как да използваме Bounce app

Благодарение на Роси Минева открих един чудесен инструмент, който може да се прилага в учебните часове по следния начин:1. Учителят подготвя изображение или връзка към онлайн ресурс и го постава в http://www.bounceapp.com/ и го постава в платформата:

2. Учителят постава задача на учениците като въвежда името си и я съхранява :


3. Изпраща линк на ученика


4. Ученикът използва получения линк, изпълнява указанията, съхранява своята работа и я изпраща на учителя след като е въвел името си:
5. Учителят поставя оценка на ученика и може да върне работата.Забележка: Учителят може съхрани линковете към всички оценени работи.Към задачата за изпълнение

Лого за проект "Зелени умения за социално земеделие"