DK

DK
Учителско портфолио

Translate

събота, 14 септември 2013 г.

Полезност, сътрудничество и подкрепа

Екип от ЗПГ „Климент Тимирязев” гр.Сандански в състав : Емил Терзийски, Мариана Анталавичева, Даниела Коюмджиева, Дина Кирилова и Мария Петкова, е победител в Националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България 2013. Проектът, който получи заслужено отличие, е комплекс от две инициативи и една педагогическа практика с името „Упражнение за кариера”. Самото име на представената успешна практика говори за умелото съчетаване на основната цел на професионалното образование (кариерата), като се започне от избора на професия, премине се през усвояването на тънкостите на тази професия, за да се стигне до професионалната реализация с акцент върху упражняването. Проектът включва традиционно провеждани в гимназията инициативи „Панаир на професиите” и Ученическо самоуправление и педагогическа практика „Как да представим себе си” на два езика – български и английски. Те са доказателство за това, че е вярно твърдението на Гари Плейър, че „Колкото повече се упражнявам, толкова по – късметлия ставам.”
Наградата на екипа бе връчена по време на Националния семинар „Обучение на кариерни консултанти” 10-12 септември в гр.София от организаторите - Център за развитие на човешките ресурси и Фондация на бизнеса за образованието, и бе присъдена на училището за успешна работа в категория „Кариерни услуги за ученици”. Член от екипа заедно с наградените колеги от Фондацията за гражданско образование „МОСТ България” и Икономически университет гр.Варна, ще участва в учебна визита в страна от ЕС, свързана с кариерното консултиране.
По време на семинара се представиха иновативни методи за кариерното консултиране, в това число чрез магически карти и „Танго”- коучинг метод за сътрудничество и подкрепа. Участниците обсъдиха готовия продукт„Пътеводител за професионално ориентиране” на Сдружение с нестопанска цел „Тук-там”, почерпиха опит и вдъхновение от създателя на мрежа от хлебни къщи, д-р Надежда Савова и работиха с програмата „Ориентиране за мобилност”, представена от нейните посланици. Обсъдени бяха атрактивни теми като „Краят на CV-то…” , „ Или новата ера на Европас“ и „По пътя на осъзнатата мобилност”.
Полезност, сътрудничество и подкрепа - това са трите думи, характерни за семинара и неговите организатори.

петък, 13 септември 2013 г.

Упражнение за кариера

Toва е името на проектът, който беше награден в Националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България през 2013 година.
Екипът, ръководен от Емил Терзийски- директор на Земеделската гимназия в Сандански представи своята добра практика по време на Националния семинар за обучение на кариерни консултанти. В семинарът участваха Мариана Анталавичева,старши учител по Бизнес и комуникации, Даниела Коюмджиева, старши учител по икономически дисциплини и Дина Кирилова, главен учител по информатика и ИТ.
По време на семинара бяха представени иновативни методи за кариерното консултиране като групово консултиране чрез магически карти,представен беше пътеводител за професионално ориентиране и различни коучинг методи. Участниците в семинара имаха възможност да работят с програмата „Ориентиране за мобилност”,представена от посланици на мобилността.