DK

DK
Учителско портфолио

Translate

четвъртък, 27 юни 2013 г.

Нов проект по програма Коменски


Земеделска професионална гимназия спечели поредния си проект по програма „Учене през целия живот” секторна програма „Коменски”, дейност „Многостранни партньорства”. В проекта освен България ще участват Италия, Испания, Португалия, Дания, Германия, Унгария, Полша, Гърция и Турция. Проектът „Вълшебни тухли за европейско гражданство” е двегодишен и ще започне с началото на новата учебна година. Чрез него учители и ученици ще преживеят и разбeрат по-добре какво означава да бъдеш гражданин на Европа. Ще участват заедно в лаборатория за демокрация, ще развиват динамични дейности като си разменят ролите в различни конфликтни ситуации.
Проектът ще развие темите за правата на човека и ще даде възможност на учениците да сравнят поведението си в дадени ситуации, които са свързани с техния личен и социален живот. Те ще повишат своята езикова компетентност и ще се формират като отговорни и активни граждани. На учителите проектът ще помогне да усъвършенстват своите преподавателски умения като използват съвременни технологии. Посещавайки различни европейски училища, те ще обменят преподавателски опит. Това ще бъде полезно за по-точно познаване на разнообразието на европейските образователни системи и развиване на добри практики и иновации.

неделя, 2 юни 2013 г.

Вътрешна квалификация на тема "Методът на мисловните карти"

На 01.06.2013г в гр. Банско 48 учители от Земеделска професионална гимназия участваха в квалификационен семинар, на който беше представен методът на мисловните карти.
По време на семинара се обсъдиха възможности за използване на метода в урока. Основан на асоциацията и визуалнзацията, той активира паметта на обучавания, дава му самочувствие, че може да мисли творчески.
Прилагайки този естествен графичен инструмент в учебния час, се надявам учителя да подобри уменията на ученика да използва огромния потенциал на мозъка си. Налице са възможности да го насърчи да учи по-ефективно, защото мисловните карти се прилагат успешно при водене на записки, целеполагане, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на информация, планиране на проекти и много други.
Снимки от семинара: