DK

DK
Учителско портфолио

Translate

вторник, 29 януари 2013 г.

Квалификационен семинар в ЗПГ

На 28 януари 2013 учителите от Земеделската гимназия участваха в поредния семинар на тема "Използване на облачни технологии в класната стая"

Темата цели да подобри уменията на учителите за прилагане на интерактивни Web инструменти в учебния час. Разгледани бяха и конкретни предложения за използване на WallWisher, като инструмент за преподаване и комуникация. Смятаме, че с участието си в семинара учителите ще:
1. Успеят да повишат мотивацията за учене на учениците по всички учебни дисциплини.
2. Новите технологии, използвани в часа ще доведат до намаляването отсъствията от някои учебни часове.
3. Ще задълбочим интереса на учениците за използване на облачните технологии и ефективността от тях.
Презентация от семинара:

сряда, 2 януари 2013 г.

Web инструмент Voicethread


Моят първи опит при използването на Voicethread.
Какво представлява накратко този инструмент?
Той дава възможност да се създаде мултимедийно слайд шоу, в което сме поставиили изображения, документи и видео. Към всеки слайд може да се прави коментар - звуков или текстов. Слайдшоуто може да предоставя на други хора, те да правят коментари и т.н. Kогато правиш коментар по шоуто, можеш да отбелязваш с молив /има възможност за избор на цвят/ по отделния слайд.
Всичко това прави инструмента много лесен за употреба в учебния час. Разработеният урок може да се коментира и означава с писалката на Интерактивната дъска. Чудесно :)
директен линк