DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 28 октомври 2011 г.

Национална конференция - Квалификация 2011 , гр. Ловеч

Земеделска професионална гимназия представи на конференцията своя опит в изграждане на портфолио на педагогическия специалист.
Темата се хареса и донесе много покани от различни региони на страната. Поканите са свързани с популяризиране на добрата практика.

Презентация на тема 
неделя, 2 октомври 2011 г.

Училището - желана територия на ученикаНационалният конкурс "Училището - желана територия за ученика "  приключи на 1 октомври в парк хотел "Витоша". 


На финалния етап на конкурса, който се провежда по национална програма на МОМН "Квалификация"  бяха допуснати 43 доклада, разпределени в 3 тематични направления. 
1.Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности.
2. Гражданско образование, извънкласна и клубна дейност, превенция на агресията и насилието в училище.
3. Иновационни подходи в училищния мениджър.Моето участие се състоеше в представяне на добра иновативна практика в третото направление. Темата, която получи второ място в посочената категория, се отнася за системата за квалификация и методическа работа в Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев", гр.Сандански. Радвам се, че беше отчетено нашето ефективно използване на иновационни технологии паралелно с традиционни квалификационни практики. Сайтът на главния учител, достъпен на адрес http://dina_kirilova.byethost7.com, който е електронното портфолио на системата за квалификация и методическа работа в гимназията, бе популяризиран сред учителската гилдия и се надавам и други училища или конкретни педагози да използват нашата добра практика, за да постигат по-високи резултати, да планират по добре собствено си развитие и развитието на училището.
Надявам се, добрата практика да помогне на директорите на училища по-лесно и качествено да извършват диагностика на пригодност на своя персонал и по-умело да използват учителското портфолио за  да стимулират силните страни на учителя и да ги подпомага там където е необходимо.
Надявам се, нашите бъдещи намерения за работа да бъдат осъществени. Използването на различни Web платформи за изготвяне на електронно портфолио и прилагането на Wiki педагогиката в нашата страна трябва да станат важен инструмент в нашата педагогическа работа, в сътрудничеството между самите нас и нашите ученици.