DK

DK
Учителско портфолио

Translate

четвъртък, 1 септември 2011 г.

Работен семинар

В периода 9-10 септември учителския колектив на Земеделската гимназия ще участва в семинар в хотел Катарино. Изнесеното обучение освен, че ще помогне за квалификацията на учителите, ще даде възможност за сплотяване на колектива.
Това е планът на семинара.

Дата
Час
Тема
Водещ семинара
09.09.2011
14:30-15:15
Водене на задължителна учебна документация
Емил Терзийски
Ваня Гоцева
15:20- 16:00
Взаимодействие с класните ръоводители
Емил Терзийски
Емилия Карамфилкова
16:00 – 16:30
Кафе пауза

16:30 – 17:20
Използване на Web платформа за методическа работа и взаимодействие с учениците
Дина Кирилова
17:25 – 18:30
Дискусия по темите
Емил Терзийски
Емилия Карамфилкова
10.09.2011
9:00 – 12:00
Спортни игри и групов релакс
Синдикални лидери