DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 8 юли 2011 г.

Признание

Нашето училище получи едно заслужено признание по време на проведените от ЦРЧР  Дни на Коменски в Созопол 05-06 юли 2011. Сертификат и плакет за цялостно качествено изпълнение  получи проект "Моето училище е моят дом" , приключил 2010 година.
Ценният приз украси фоайето на Земеделската гимназия.
Всичко това е едно ново предизвикателство да продължим работата си в тази насока.