DK

DK
Учителско портфолио

Translate

вторник, 29 януари 2013 г.

Квалификационен семинар в ЗПГ

На 28 януари 2013 учителите от Земеделската гимназия участваха в поредния семинар на тема "Използване на облачни технологии в класната стая"

Темата цели да подобри уменията на учителите за прилагане на интерактивни Web инструменти в учебния час. Разгледани бяха и конкретни предложения за използване на WallWisher, като инструмент за преподаване и комуникация. Смятаме, че с участието си в семинара учителите ще:
1. Успеят да повишат мотивацията за учене на учениците по всички учебни дисциплини.
2. Новите технологии, използвани в часа ще доведат до намаляването отсъствията от някои учебни часове.
3. Ще задълбочим интереса на учениците за използване на облачните технологии и ефективността от тях.
Презентация от семинара:

сряда, 2 януари 2013 г.

Web инструмент Voicethread


Моят първи опит при използването на Voicethread.
Какво представлява накратко този инструмент?
Той дава възможност да се създаде мултимедийно слайд шоу, в което сме поставиили изображения, документи и видео. Към всеки слайд може да се прави коментар - звуков или текстов. Слайдшоуто може да предоставя на други хора, те да правят коментари и т.н. Kогато правиш коментар по шоуто, можеш да отбелязваш с молив /има възможност за избор на цвят/ по отделния слайд.
Всичко това прави инструмента много лесен за употреба в учебния час. Разработеният урок може да се коментира и означава с писалката на Интерактивната дъска. Чудесно :)
директен линк

понеделник, 17 декември 2012 г.

Какво е Wall Wisher

“Wall Wisher” е безплатен Web 2.0 онлайн инструмент, където всеки може да се изгради "стена".
На стената може да се поставят снимки, видео, презентации, PDF документи, таблици или връзки към Web страници.
Моят първи опит за работа с инструмента :

четвъртък, 13 декември 2012 г.

за реформта в образователната система

Сравнение между традициите и подход, базиран на компетентностите
извадка от Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система на БАИТ

вторник, 4 декември 2012 г.

Български учител номиниран за наградите на EDUBLOG 2012г.

И така официалните номинации на
вече са факт. Най-радостното е, че тази година за ПЪРВИ ПЪТ е номиниран уеб ресурс от България. Това е образователното wiki на г-жа Росица Минева от Стара Загора:. Един невероятен ресурс, който може да бъде от полза на всички, които изучават английски език.
Нека да я подкрепим с гласуване.
Следва втори етап на Наградите. В този етап, публиката гласува т.е. сега всичко е в наши ръце и само от нас зависи ще бъде ли представено българското образование в Осло или не. А аз съм убедена, че няма по-качествен учител от г-жа Минева, който може ДОСТОЙНО да направи това.
И така ето какво може да направите ако сте горд от факта, че България има шанс да участва в годишните награди на Edublog :
1. Посетете страницата за гласуване.
2. От падащото меню изберете категория.
За България гласуваме само в раздел “Образователно уики”.
Избираме категория от падащото меню и маркираме желаното.
А то е:

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Вътрешно-квалификационен семинар в Земеделска гимназия, Сандански

На 29 ноември 2012година учителите от ЗПГ "Климент Тимирязев" гр.Сандански участваха в семинар на тема "Методика за разработка и съхраняване на добри практики и иновации". Темата е заложена в плана за квалификационната дейност за учебната 2012/2013 година. Учителите коментираха как да разработят педагогическо постижение, да планират изследване, да го развиват и споделят.
Проблемите са много, но ако се търсят иновативни решения и се прилагат в учебния процес, ще настъпят желаните промени.
Учителите ще продължат работата си в методическите обединения като обсъдят иновативни методи, технологии и техники на преподаване. Съхранените практики или иновации ще бъдат представени по време на работно ателие през месец март 2013 година.

неделя, 25 ноември 2012 г.

Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански отново участва в Есенния образователен форум на ДИУУ София

На 24-25 ноември 2012 година главният учител и директорът на Земеделската гимназия, гр. Сандански участваха в есенен образователен форум на тема "СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ". Те представиха пред колегиума как използват системата за вътрешна квалификация за да подобрят ефективността на професионалното образование и обучение в гимназията. Форумът се провежда за втори път, участието на гимназията също е второ. Неговото провеждане е свързано с тържествата на СУ "Климент Охридски" и се организира от ДИУУ, гр. София. Идеята е по време на тези Климентови четения да се представи педагогически опит от средното и висшето образование, да се обменят добри практики и да се създаде плавен преход от средно към висше образование.
Доклад Презентация за доклада

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Семинар по ИТ в ЗПГ

Днес в Земеделска професионална гимназия се проведе семинар на тема «Създаване на условия за реализиране на самооценката като необходим елемент за подобряване на качеството на обучение по ИТ училището, чрез изготвянето на професионално портфолио с учители по ИТ». Семинарът бе организиран от старши експерт по информатика и ИТ, инж. Василиса Павлова. Представен бе опита на главния учител в това направление. Презентацията от представянето можете да видите в сайта на главния учител тук
Снимки от семинара:
Подробна информация за професионалното портфолио можете да получите от сайта на Джон Мюлер тук
РИО благодарят за извършената работа :)