DK

DK
Учителско портфолио

Translate

събота, 18 май 2019 г.

Дейност по интереси

Дейност по интереси "Програмирай в облака"
участват ученици от 4 и 5 клас от 3ОУ "Христо Ботев", гр.Сандански