DK

DK
Учителско портфолио

Translate

неделя, 18 октомври 2015 г.

Церн - едно пътуване в света на науката

Преди броени дни преподавателите по информатика и информационни технологии от област Благовград Дина Кирилова от Земеделска професионална гимназия, гр.Сандански, Спаска Ангелова, ПМГ, гр.Благоевград и Людмила Дерменджива, Първо ОУ, гр. Гоце Делчев се завърнаха от едноседмично обучение в Церн, Швейцария. Те са сред 39те участници, на които МОН, чрез своята девета национална програма „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ“, предостави възможност да се обучават в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици- ЦЕРН.
В седемдневната учебна програма на курса бяха включени лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания в общо 80 учебни часа. Лекциите въведоха избраните педагози във физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонал, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн. Те се запознаха с технологиите за използване на роботи при сервизни роботи в опасни среди и иновации, с начините за генериране на нови идеи и работа върху концептуални прототипи в отворена среда, свързани с разработка на нови социално значими за обществото продукти а това е безспорно доказателство как науката може да работи за хората и в полза на обществото.
Посещавайки S’Cool Lab - лаборатория, в която ученици от всички краища на света могат да провеждат експерименти с помощта на високо технологично оборудване, българските учители имаха възможност да изградят камерата на Уилсън (мъглинна камера) и с нейна помощ да наблюдават алфа и бета частици и следите, който те оставят, преминавайки през нея. Прилагайки хомогенно магнитно поле върху електронно лъчева тръба учителите наблюдаваха как заредените частици изкривяват траекторията си според силата на Лоренц. Освен това, те изследваха свойства на рентгеновите лъчи и приложението им в медицината и за достигане на по-голяма сигурност в летища, граници, музеи и други.

В рамките на курса българските учители посетиха детектора ATLAS, тестовата установка на LHC магнитите, Idea Squear, контролния център на Големия Адронен ускорител (LHC), AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН; CMS детектора, фабриката за антиматерия. Те успяха да влезнат на 100 метра под земята, в каверната на CMS детектора, но не се разходиха по тунелите на големия андронен колайднер ( дължина 27км), защото когато той работи, никой не може да влиза в него поради ниските температури и високата радиация.
Освен с фундаментална наука, учените от Церн са си поставили и други задачи. Това са развиването на нови информационни технологии и  приложението им в медицината за диагностика и терапия. Образователният център на Церн предоставя възможност на учители, студенти и ученици да се потопят в дебрите на физиката и да разширят познанията си за света. Една от мисиите на Церн е да подготвя бъдещи учени и инженери, но заедно с това набляга на сътрудничеството. То обединява хора от различни страни и култури и дава възможност изследванията да видят до открития, който да допълнят нашето разбиране за Вселената и да отговорят на някои въпроси свързани с нейната поява.

Квалификационният курс даде възможност на участниците не само да се докоснат до магията на Церн, но и да станат негови посланици. Завръщайки се у дома, те винаги ще помнят ентусиазъма на българските учени от Церн, ще бъдат под това въздействие и ще успеят да приложат по-емоционална и заинтригуваща методика на преподаване сред своите ученици , с която да покажат как технологиите могат да помагат в науката, ученето да стане дигитално пътешествие, да се превърне в практическо учене.