DK

DK
Учителско портфолио

Translate

вторник, 10 март 2015 г.

Земеделска професионална гимназия развя българския флаг на Акропола


Екипът на гимназията, включващ петима ученици и педагози се завърна от Гърция. Посещението ни в съседната страна бe свързано с работна среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“ – училищни партньорства, секторна програма Коменски към програма „Учене през целия живот“. Домакин на срещата, проведена под наслов „Разнообразие.“ бе начално училище в квартал на Атина. Община Калитея е със 100 000 население, а в самото училище се обучават около 200 ученици от 6 до 12 годишна възраст. Малкият педагогически колектив и техните възпитаници ни посрещната с възстановява на Олимпийските игри. Запаленият олимпийски огъ,н беше чудесен символ за нашето приятелство. Развяти бяха знамената на ЕС и всички страни, участници в проекта.
По време на визитата всеки партньор представи история по картина от нашия виртуалан музей. Българският екип беше подготвил 8 истории, написани по картината на датския художник Педер Северин Krøyer „Мария в градината“ известна като „Розите“. Представихме и три картини – вълшебни тапети, направени с използване на различни техники на работа. Картините обединиха три от вълшебните думи на проекта мир, равенство и солидарност.

Започнахме подготовката на нов проект за между училищно сътрудничество, свързан с харните „И аз ям шедьовър“, чиято цел ще бъде да идентифицираме и получим знания за знания местни и традиционни хранителни продукта; да проучим и анализираме на околната среда, културните, социалните и икономическите компоненти, пряко свързани с храните; да я изследваме и промотираме избран хранителен продукт.
Посетихме националния музей, новият архелогически музей, Акрополът – най-значимия античен монумет в Атина , кварталът Монастираки и неговите малки магазинчета и работилници, площад Синтагма. Снимахме се пред Партенона и на фона на цяла Атина.
Времето, прекарано в съседна Гърция, не бе много, но бе достатъчно, за да усетим позитивизма и гостоприемството на нашите съседи.

Тръгнахме си за България с малко тъга и голямо желание за нови срещи.
Участници в среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство” дейност „Училищни партньорства” секторна програма Коменски, програма ‘Учене през целия живот” :

1. Дина Кирилова – координатор по проекта, главен учител по информатика и ИТ
2. Мария Петкова – учител по Английски език
3. Димитър Ангов – ръководител компютърен кабинет
4. Йорданка Пехливанова – учител по технология на храните
5. Харалампи Иванов – учител по свят и личност
6. Виктория Патронска - ученичка от 10 клас
7. Ваня Воденичарова - ученичка от 10 клас
8. Ваня Чакърова - ученичка от 10 клас
9. Кристиян Джалков – ученик от 10 клас
10. Зорница Чикорова - ученичка от 9 клас
PS – Дейността се финансира по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.