DK

DK
Учителско портфолио

Translate

вторник, 13 май 2014 г.

Земеделска професионална гимназия отвори вратите си партньори от Италия, Испания, Португалия, Дания, Германия, Полша, Унгария, Гърция и Турция

В периода от 7 май до 11 май гимназията ни като домакин на третата работна среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство” отвори вратите си и посрещна 36 ученици, 30 учители и 4 директори на училищата от страните – партньори по проекта. Целта на срещата бе всяко училище да представи дейностите, извършени на местно ниво в лабораторията на демокрацията „Мир и образование за законност”. Бяха представени и различни конфликтни ситуации в различните като акцента бе върху тормоза в училище. Учениците от 11те партньорски училища предложиха методи за тяхното решение. Дискутирано бе как да се избегне конфликтната ситуация, как да разберем и приемем хората около нас. Очертаха се правилата за преодоляване на конфликти като:

Уважавай правото на другия на личен живот
Не разкривай поверените ти тайни.
Не критикувай другия публично.
Бъди верен като приятел,партньор.
Бъди точен при изпълнение на приетите задължения.
Не проявявай прекалени грижи или "собственически" претенции към другия.
Поемай справедлив дял от общата работа.

По време на срещата учениците работиха заедно в две ателиета. В първото те сравниха 4те измерения / социално, културно , политическо и икономическо/на националното гражданството с европейското. Използването на велосипеда като инструмент за сравнение подкрепи някои моменти от европейската конвенция за правата на човека като правото на човек за живот в чиста околна среда и устойчива градска мобилност.
Във второто ателие учениците играха симулационна игра „Гражданите” на 6 дъски. Разделени на екипи от различни националности те живяха в един град и извършваха дейности. По време на играта участниците бяха поставени в различни ситуации, в които трябваше да избират между личното ( печелене на пари) и общественото (получават точки за гражданство). Всички бяха наясно, че законосъобразността е общ интерес и законът е там, където има граждани, които спазват правилата дадени на общността. Победител в играта е този ученик, който в края има най-много пари ( вълшебни тухли) и най-много точки за гражданство. В резултат на това двама ученика от Германия, двама от Италия , един от Унгария и един от Полша бяха номинирани да бъдат „Кмет на законния град” и получиха сертификат за това.
Основната цел на играта е да превърне играчите в активни граждани, те по-лесно да преодолеят апатията , характерна за млади хора и да се научат да съжителстват с взаимно уважение и изпълнение към закона и правото и че правилата и законите трябва да бъдат спазвани.
За доброто сътрудничество и за продължението на взаимно разбирателство между учениците и учителите от всички участници допринесоха и проведените екскурзии в нашата страна. Бяха посетени Благоевград, Мелник, Рупите, Рилския манастир и пирамидите в село Карланово. По време на пътуванията, в свободното време и във времето прекарано в приемните семейства всички ние успяхме да установим, че имаме общи ценности, въпреки културните и религиозни различния. Под звуците на кръшна българска музика, с разучаване на стъпките на нашите народни танци гостите се докоснаха до магията на българското хоро и се почувстваха като една общност.
За нас, българският екип бе важно участието на всички училища в международното състезание по екология, което се организира и провежда за трета година в гимназията. Те донесоха повече от 40 постера по темата „Бъдеще за нашата земя”. По време на прощалната вечер всички участници написаха своите послания на еко фенери и ги изпратиха по света.
Раздялата бе трудна, бяха изказани думи на благодарност, на взаимно уважение, бяха направени планове за бъдещето. А ние като домакини се надяваме всеки участник в проекта, отпътувайки към своята родина да запази в своето сърце спомена за нашата красива страна и да си пожелае отново да почувства българското гостоприемство.
PS – Дейността се финансира по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.