DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 3 май 2013 г.

В час по информатика

От няколко години учениците от 9клас в Земеделската професионална гимназия изучават Small Basic в часовете по информатика.
Програмирането с него е лесно и забавно.
На учениците им допада обектно-ориентираното програмиране. С особено голям интерес те оперират в графичния режим на средата и умело използват костенурката.
Клипче от учебен час - 9б клас