DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 22 март 2013 г.

Квалификационен семинар в Земеделската гимназия

На 21 март, съгласно план-програмата за квалификация и методическа работа на ЗПГ за учебната 2012/2013 се проведе квалификационен семинар на който учителите споделиха своите добри практики.
Семинарът е продължение на този от 26 ноември 2012, на който учителите бяха запознати с това как да идентифицират и описват своята добра практика и да развиват иновации.
Беше разгледана темата "Дигиталното образование" и нейното приложение при преподаването на математика.
Бяха представени и следните добри практики:
Невена Шингарова - Работа с карикатури в часовете по История и цивилизация.
изтеглете от тук
Мария Петкова - Постигане на комуникативна компетентност и интегриране на знанията по професионална подготовкa в часовете по Чужд език.
изтеглете от тук
Даниела Коюмджиева - Екипна работа съчетана с ИКТ в часовете по счетоводство. Представяне на методическа разработка на тема "Шахматна оборотна ведомост" по Счетоводство./ Урокът е публикуван в сайта на главния учител /
Мариана Панделиева - „Повишаване мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението по БЕЛ”. Прилагане на използвана методика за създаване на литературни произведения, писани на ротационен принцип от учениците./ Методиката е публикувана в сайт "Иновации в управлението"
Мария Удева - Провеждането на ден на здравословното хранене - ключ към здравословния начин на на живот - добра практика реализирана от учениците от направление "Храни и напитки" .
Повече са практиката тук
Людмила Каратанчева - Използване на елементи от методиката JUMP Math в часовете по производствена практика в аграрните науки.
Повече са практиката тук

събота, 16 март 2013 г.

Мотивационен лагер "Без отсъствия"


Участници в проект по мярка "Без отсъствие" от Национална програма "На училище без отсъствия" посетиха град Банско.
Там те обсъдиха изпълнението на план-програмата по мярката, решаваха казуси и предлагаха решения за намаляване броя на отсъствията. Работейки в екип от 10-11 души те показаха умение да изпълняват различни роли в определени ситуации. Най-позната и най-близка до тях е ролята на класния ръководител. Ролята на директорът се свързва с наказанието и финансирането на различни дейности. Една част от учениците считат, че училището не е социална организация и че не е негово задължение да подпомага финансово нуждаещите, но всички познават функциите на социалните служби и смятат че те трябва да съдействат в борбата с отсъствията от училище.
Почти всички екипи свързват думата "УЧИЛИЩЕ" с приятелите, то е място за знания, място където са оценявани. Една част от тях правят асоциация на училището с провежданите часове и очакваните ваканции, а други го определят като място за работа по проекти, място за комуникация. Интересен е факта, че един от екипите посочва училището като място в което ученикът получава стрес.
Дискутирайки различни ситуации те стигнаха до следните изводи:
1. Трябва да се търсят причините за отсъствието на конкретния ученик.
2. С него трябва да работи индивидуално и класния ръководител и психолога на училището.
3. Родителите трябва да бъдат отговорни за действията на ученика и ако това не е така да им бъдат отнемани родителските права.
4. Не трябва да се правят много компромиси когато става дума за наказание. Когато те са постоянни, резултатът е с обратен ефект.
5. Трябва да се привлича вниманието на ученика в училище и да се повишава мотивацията му като часовете се провеждат по нов начин и са атрактивни и забавни.
Презентация, използвана по време на лагера

понеделник, 4 март 2013 г.

Клуб "Активно здрави"


В края на м. февруари група ученици от Земеделската гимназия, гр. Сандански учредиха клуб към Българския младежки червен кръст. Инициативата беше на Зорница Танчева / 11 клас/ , която заедно със своята съученичка Симона Алексиева увлече след себе си ученици от осми и девети клас. На своето първо събрание клубът прие и своя план за действие..