DK

DK
Учителско портфолио

Translate

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Вътрешно-квалификационен семинар в Земеделска гимназия, Сандански

На 29 ноември 2012година учителите от ЗПГ "Климент Тимирязев" гр.Сандански участваха в семинар на тема "Методика за разработка и съхраняване на добри практики и иновации". Темата е заложена в плана за квалификационната дейност за учебната 2012/2013 година. Учителите коментираха как да разработят педагогическо постижение, да планират изследване, да го развиват и споделят.
Проблемите са много, но ако се търсят иновативни решения и се прилагат в учебния процес, ще настъпят желаните промени.
Учителите ще продължат работата си в методическите обединения като обсъдят иновативни методи, технологии и техники на преподаване. Съхранените практики или иновации ще бъдат представени по време на работно ателие през месец март 2013 година.

неделя, 25 ноември 2012 г.

Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански отново участва в Есенния образователен форум на ДИУУ София

На 24-25 ноември 2012 година главният учител и директорът на Земеделската гимназия, гр. Сандански участваха в есенен образователен форум на тема "СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ". Те представиха пред колегиума как използват системата за вътрешна квалификация за да подобрят ефективността на професионалното образование и обучение в гимназията. Форумът се провежда за втори път, участието на гимназията също е второ. Неговото провеждане е свързано с тържествата на СУ "Климент Охридски" и се организира от ДИУУ, гр. София. Идеята е по време на тези Климентови четения да се представи педагогически опит от средното и висшето образование, да се обменят добри практики и да се създаде плавен преход от средно към висше образование.
Доклад Презентация за доклада

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Семинар по ИТ в ЗПГ

Днес в Земеделска професионална гимназия се проведе семинар на тема «Създаване на условия за реализиране на самооценката като необходим елемент за подобряване на качеството на обучение по ИТ училището, чрез изготвянето на професионално портфолио с учители по ИТ». Семинарът бе организиран от старши експерт по информатика и ИТ, инж. Василиса Павлова. Представен бе опита на главния учител в това направление. Презентацията от представянето можете да видите в сайта на главния учител тук
Снимки от семинара:
Подробна информация за професионалното портфолио можете да получите от сайта на Джон Мюлер тук
РИО благодарят за извършената работа :)