DK

DK
Учителско портфолио

Translate

понеделник, 28 юни 2010 г.

ЗПГ „Кл. Тимирязев” приключи работата си по проект Заедно за по-можещи специалисти 2

Проект „Заедно за по-можещи специалисти”

Договор BG051PO001/07/3.3-03/0038/26.09.2009
 На 28 юни 2010 година от 15 часа в Конферентна зала на SPA хотел „Свети Никола” ученици и специалисти, участници в проекта получиха своите сертификати

74 ученика от професиите :
·         "Организатор на туристическата агентска дейност” - 23 ; 
·         “Хлебар-сладкар” -21;
·         “Озеленител” - 10;
·         “Готвач” -10;
·         “Сервитьор – Барман” -10,
изучавани в Земеделската гимназия успешно приключиха своето обучение в реална среда в 7 хотелски комплекса, членове на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорте - Сандански.
Съвместната работа на двете организации по   ОП „Развитие на човешките ресурси”, програмна схема „Ученически и студентски практики” доведе до провеждане на добро организирано гъвкаво образование, до  предоставяне на нови възможности за ангажиране на учениците в свободното им време, подпомогна туристическия бизнес в общината. Ползите от проекта са 240 часа, прекарани заедно – ученици, наставници и учители, натрупан опит за работа в реална работна среда, разработени индивидуални задания за всяка професия, умения за работа в екип и възможност за упражняване на други професии в хотелския бизнес, различни от изучаваната.  По време на предаването, излъчено на 25 по радио „Гея”, учениците споделиха не само мисли за бъдещата си професионална реализация, но и своето голямо удовлетворение от проведеното  обучение. На финала те демонстрираха своите умения участвайки в състезание по изучаваната професия като организаторите на туристическа дейност представиха своите хотели,  озеленителните – различни  аранжировки, Готвачите – ордьоври и плодови салати, Сервитьор - Барманите – безалкохолни коктейли и добро обслужване на шведска маса .
Според  г-н Терзийски, Директор на Земеделската професионална гимназия „Кл. Тимирязев”, който връчи сертификати на всички ученици, наставници и учители  и г-н Пасков, Председател на СХРТ – Сандански изпълнението на подобни съвместни дейности помага много  за създаване на съответствие между кадрите, които подготвя образователната система и потребностите на туристическата индустрия.